Zmiana prędkości frezowania pod klawiszami 1-4

Taka krótka piłka – mamy na każdej maszynie – może komuś się przyda.

Domyślnie w Axisie pod klawiszami 1-0 mamy prędkości co 10% – '1′ to 10%, a '0′ to 100% prędkości.

My bardzo rzadko korzystaliśmy z prędkości typu 20%, 30%, za to często potrzebna była prędkość mniejsza niż 10%. Robię tak:

Plik /usr/bin/axis.

Szukam frazy: 'activate_axis_or’

znajduję taką funkcję:

def activate_axis_or_set_feedrate(n):
 # XXX: axis_mask does not apply if in joint mode
 if manual_ok() and s.axis_mask & (1<<n):
  activate_axis(n)
 else:
  set_feedrate(10*n)

i zamieniam ją na taką:

def activate_axis_or_set_feedrate(n):
 if n < 4:
  set_feedrate(n*2)
 else:
  set_feedrate(10*n)

i teraz pod klawiszami 1,2,3 mam odpowiednio 2%, 4% i 6% prędkości.

Ponieważ wywaliłem if manual_ok() to zmiana prędkości działa zawsze – nawet gdy nie powinna – czyli np. podczas pracy 😀

Aktualizacja: 04.06.2015

Na Forum CNC pojawiło się pytanie jak zrobić takie przypisanie:

~ - 0% 
1 - -5% 
2 - +5%

czyli klawisz '1′ zmniejsza o 5% a klawisz '2′ zwiększa o 5%.

Sprawa nietrudna 😀

Aktualnie ustawioną prędkość możemy odczytać z widgetu tak:

widgets.feedoverride.get()

Lepimy więc z tego taką funkcję:

def activate_axis_or_set_feedrate(n):                       
 ustawiona_predkosc = widgets.feedoverride.get()

 if n == 0:
  set_feedrate(0)
 if n == 1:
  ustawiona_predkosc -= 5
  if ustawiona_predkosc < 0:
   ustawiona_predkosc = 0 
  set_feedrate(ustawiona_predkosc) 
 if n == 2:
  ustawiona_predkosc += 5
  if ustawiona_predkosc > 100:
   ustawiona_predkosc = 100 
  set_feedrate(ustawiona_predkosc)

Działa.